Ankohet Musa Xhaferi: Sela shumë po i zgjatë teravitë në fjalime-bjeri shkurt!