Djali i policit përndjᶒk dhe shāntazhȯn një vajzë, OPGJ-ja: Je krυjt vetë!


Rastet e sha ntazhimeve dhe kë rcënimeve nëpërmjet rrjeteve sociale janë kthyer në një shq etësim të madh sot për shoqërinë tonë. I tillë është edhe rasti transmetuar në Fiks Fare mbrëmjen e së hënës, ku një e vajzë nga Lezha sh antazhohet nga një djalë me të cilin kishte shkruajtur për një javë në rrjetet sociale. Edhe pse kanë kaluar plot 4 vite nga ky komunikim përndj ekja dhe shant azhimi ende vazhdon. Për këtë arsye vajza i drejtohet Fiks Fare pasi e sheh të pamundur të gjejë drejtësi në policinë e Lezhës, pasi përndj ekësi është djali i një polici.

“Para 4 vitesh kam komunikuar për rreth një javë në rrjetet sociale me këtë djalin dhe më pas i mbylla komunikimet me të, por sot e kësaj dite me këto biseda ai më shan tazhon duke ia dërguar familjes time dhe bashkëshortit“, – shprehet de noncuesja. Ajo pohon se që në momentin që ia kishte komunikuar që nuk do të flisnin më, ai e kishte kërc ënuar se do të bënte publike bisedat e tyre nëse nuk do i jepte 2 mijë euro. Pyetjes së gazetarëve të Fiksit se pse nuk i është drejtuar po licisë , vajza u shpreh se ka shkuar disa herë të bëjë den oncim. Por den oncimi nuk i është mbajtur nga policia, pasi djali që ajo do të ak uzojë të atin e ka polic. Bëhet fjalë për Blerim Bushgjokën djali i policit Pal Bushgjoka.

Deno ncuesja shprehet se ka takuar edhe vetë policin Pal Bushgjoka dhe se ky i fundit i ka thënë se do e zgjidh ai këtë çështje, por sha ntazhet ende vazhdojnë. Me adresa false të ndryshme Blerimi i shkruan familjarëve të de noncuese duke u kërkuar që ta bëjnë vajzën të flasi me të ose në të kundërt do nxjerri bisedat. Jo vetëm për vajzën por edhe për familjarët e saj situata është bërë shumë shq etësuese dhe nuk po gjejnë dot zgjidhje.

E pajisur me kamera të fshehtë den oncuesja i drejtohet Komisariatit Lezhë. Në prani të oficerëve të policisë gjyqësore e reja shpjegon situatën dhe u thotë se personi në fjalë është djali i policit Pal Bushgjoni. Sapo dëgjojnë emrin e kolegut njëra prej OPGJ-ve çohet dhe thotë se do e marri në telefon. Pra ndërkohë që është duke u bërë një deno ncim, of icerja njofton kolegun djali i të cilit po aku zohet. Por e ke qa vjen pas telefonatës. Ofi cerja pas komunikimit me kolegun Pal Bushgjoni, i drejtohet deno ncueses se është faji i saj pasi ka komunikuar me djalin rreth një javë në rrjetet sociale. Duke mohuar që shan tazhuesi është djali i kolegut të tyre, ata i drejtohen të resë se këto janë adresa fallco dhe se ajo nuk kishte shkuar herë tjetër në komisariat për të bërë den oncim.

Me ton kërc ënues oficerja i thotë se nëse vajza do bënte den oncim do t’i seku estrohej telefoni. Vajza e ku ndërshton këtë gjë edhe pse u thotë që u vë në dispozicion çdo bisedë me djalin, por aparatin telefonik që kishte aktualisht në përdorim ishte i ri dhe nuk kishin shk ëmbyer me të biseda. Madje den oncuesja ka theksuar se bisedat nuk janë me të, por me shoqet dhe të afërmit e saj. Por as këto nuk u duken bindëse ofi cerëve për mos u lënë aty aparati telefonik. Në këto kushte vajza kërkon të konsultohet me të afërmit që e pr esin jashtë, por në këto momente njëra prej oficereve e mban me zor në ambientet e kom isariatit dhe vendosin vetëm të kry ejnë kqyrjen e aparatit celular.

Në moment që oficerja mban kallëzimin, vajzës i vjen një mesazh në telefon nga djali i po licit i cili i shkruan: “Dua të flas me vëllain tënd”. Vajza ia tregon oficeres mesazhin dhe kjo e fundit i thotë që t’i shkruaj ta marri në telefon në ato momente. Vajza ashtu bën , por nga ana tjetër e ekranit të telefonin lexohet kundë rshtimi i djalit me motivin se është në punë dhe do e telefonojë më vonë. Dhe në po këto çaste njëjta oficere merr telefonin e saj personal dhe sërish del jashtë dhome për të kryer një telefonatë. Me rikthimin e saj në zyrë vazhdohet me marrjen e kallëzimit.

Blerim Bushgjoka djali i policit e pranon edhe vetë në një bisedë me vajzën që e ka shan tazhuar për 4 vjet. Dhe se ka qenë në dijeni se ajo është paraqitur disa herë në komisariat për ta deno ncuar dhe se një nga këto herë ka takuar edhe të atin e tij.

Pas marrjes së kallëzimit nga ana e oficereve të policisë gjyqësore, djali telefonon vajzën dhe i kërkon të flasë me vëllanë e saj, pasi ka vendosur që ta zgjidhi pr oblemin e krijuar me familjen e saj. Ai shprehet se këto kër cënime e shan tazhime nuk i bën ai, por në emrin e tij hapin femra dhe njerëz që i duan të k eqen adresa false. Gjithsesi në fund ai e mbyll telefonatën duke i kërkuar të resë ta mby llin familjarisht pro blemin dhe jo me shtet.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *