Mjeti përplās biçikletistin për vdᶒkje dhe largohet nga vendngjarja


Shijak- Ak sident me vd ekje në Shijak.

Një mjet ka përpla sur një person që udhëtonte me biëikletë.

Pas përpl asjes, drejtuesi i automjetit është larguar nga vendngjarja.

Ende nuk dihet se kush është vik tima dhe personi që e ka shka ktuar aks identin.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *