Rama njofton rritje rrogash, ja kategoritë që përfitojnë: lajme të mira edhe për p ensionistët


Kryeministri, Edi Rama ka marrë pjesë në in agurimin e go ditës së re të sp italit të Laçit ku ka bërë me dije se do të ketë një rritje rrogash për mj ekët dhe in fermierët e po ashtu edhe për mësuesit.

Ndërsa më tej duke mos zb uluar shumë d etaje, Rama de klaroi se do të kishte një lajm të mirë për pe nsionistët.
“Rrogat do va zhdojmë t’i rr i s i m pë rsëri për mj ekët dhe in fermierët, për më suesit dhe më sueset.

Shpresoj se së shpejti do kemi një lajm të mirë për pe nsionistët me të cilët do jemi gjithmonë në bo rxh çfarëdo të bëjmë”- tha kryeministri.

Rama njofton rritje rrogash, ja kategoritë që përfitojnë: lajme të mira edhe për p ensionistëtKryeministri, Edi Rama ka marrë pjesë në in agurimin e go ditës së re të sp italit të Laçit ku ka bërë me dije se do të ketë një rritje rrogash për mj ekët dhe in fermierët e po ashtu edhe për mësuesit.

Ndërsa më tej duke mos zb uluar shumë d etaje, Rama de klaroi se do të kishte një lajm të mirë për pe nsionistët.
“Rrogat do va zhdojmë t’i rr i s i m pë rsëri për mj ekët dhe in fermierët, për më suesit dhe më sueset.

Shpresoj se së shpejti do kemi një lajm të mirë për pe nsionistët me të cilët do jemi gjithmonë në bo rxh çfarëdo të bëjmë”- tha kryeministri.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *