Shkonin me grip, doktori i shtrinte dhe më pas i bënte diçka që këto gra sot po çmᶒnden


Kjo që do t’ju rrëfejmë duket si një histori e pabe.su eshme, por faktikisht ka ndodhur dhe ngjarja është kthyer në lajmin e ditës, sepse fa jtori i dyshuar përfundoi në arr.est shtëpiak disa orë më parë.

Për çfarë po flasim? Një mjek në Alba të Italisë aku.zohet se ka përdorur hi pnozën për të përfituar nga pacientët e tij.

Por le të shkojmë hap pas hapi për të rindërtuar gjithçka që ka ndodhur.

Protagonisti është një mjek familjar 56-vjeçar, M. V. S. i aku zuar për ab.uz im me pacientët e tij.

Faktet kthehen në periudhën midis 2012 dhe 2016. Mjeku përdori hipnozën për t’i bërë gratë të binin në gjumë në studion e tij dhe më pas i prekte kudo, madje edhe në zona in.t ime.

E gjitha filloi me de.non cimin e njëres nga pacientët e tij. Gruaja (emri i të cilës nuk publikohet për çështje të privatësisë) kishte shkuar tek mjeku duke u ankuar për një të ftohur që kurrë nuk dukej se po i kalonte.

Mjeku i kishte dhënë në recetë disa pilula dhe spray-t dhe pastaj, pasi nuk kishte përmirësime, ai kishte sugjeruar hipnozën.

Gruaja tha: “Ai ishte mjeku im. I besoja atij. Çfarë tjetër mund të bëja? Ai më preku. U habita. Nuk mund ta kontrolloja trupin tim. Por më kujtohet gjithçka që bëri”.

Mjeku e kishte prekur dhe ab u.zuar duke mos e ditur se diçka kishte shkuar keq në hipnozë dhe se gruaja nuk ishte plotësisht e pavetëdijshme.

Gruaja shkoi në polici dhe e de.noncoi atë. Dhe pas den.oncimit të saj, filloi një hetim që i bëri agjentët të zbulonin histori të tjera si të gruas në fjalë.

Në të vërtetë, gra të tjera kanë raportuar se janë hipnotizuar (pasi donin të trajtonin gripin) dhe se ishin zgjuar shtrirë në shtratin e mjekut dhe me rroba të çrregullta. Por nuk mbanin mend dot më shumë detaje.

Hip noza me ta kishte funksionuar më mirë, por ata ende kishin dyshime ndaj rrobave të çrregullta.

Pak ditë më parë, arre.stimii mjekut u bë në bazë të një urdhri nga gjykata e Astit.

Mjeku është tani nën arr.est shtëpie dhe do t’i duhet të përgjigjet para gjykatësit për kri.met e kontestuara. Burimi: Unionesarda.it


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *