Zarf në shtëpi, ‘Vëllai I madh’ jep lajmin e keq për këtë grup!


Zarf/ Grupi fitues do të ketë 100% të buxhetit, ndërsa grupi humbës 0%! Vëllai i Madh u dha banorëve sfidën e litarit për të përcaktuar buxhetin.

Grupi i shpallur fitues do të ketë 100% të buxhetit, ndërsa grupi humbës do të ketë 0% të buxhetit. Buxheti për ta do të jetë personal, ndaj banorët e grupit fitues do të jenë të lirë nëse duan të ndajnë ushqim ose cigare me banorët e grupit humbës.

Zarf/ Grupi fitues do të ketë 100% të buxhetit, ndërsa grupi humbës 0%! Vëllai i Madh u dha banorëve sfidën e litarit për të përcaktuar buxhetin. Zarf në shtëpi, ‘Vëllai I madh’ jep lajmin e keq për këtë grup!

Grupi i shpallur fitues do të ketë 100% të buxhetit, ndërsa grupi humbës do të ketë 0% të buxhetit. Buxheti për ta do të jetë personal, ndaj banorët e grupit fitues do të jenë të lirë nëse duan të ndajnë ushqim ose cigare me banorët e grupit humbës.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *