Prindër me lekë, a ndjeheni fajtȯrë? Po vri.sni me lekët e djersës fëmijët tuaj!


Nga Manjola Zeka
Kam fr ikë. Po, po, kam fr ikë. Dje, zemra desh më “doli nga vendi”, sa im bir u përgjigj në tel. “Mam jam me shokët”- më tha. Kaq desha, i dëgjova zerin, pasi nuk isha në Tiranë. Merak nëne, pasi dhe djali hipen në makine me shokë.

E lexova lajmin e ko bshëm në WEB-e. Mu zu fryma. Tek kaloja radhët një e nga një, mësoja me shumë detaje nga ak sidenti i fr ikshëm. O zot, mjerë je ta e tyre, mosha e tyre, mj erë nëna…

Djali 20 vjeç! Një vit me pa tentë, makinë që kushton mijëra euro… Dy vajza, në moshë po aq të re, mikesha të djalit, që pëlqejnë të bukurën dhe të he dhin video në Tik-Tok, ndahen nga kjo jetë, pasi donin të dhuronin spektakël në rrjete sociale.

Nuk e di nëse ka statistika apo jo, por po të ndjekësh një kronologji të ngjarjeve, nuk do shumë koment. Aksidente të fri kshme. Vi ktimat: Mosha mestare 20 vjeç. Makinat supe rluksoze… Si i blejnë këta fëmijë makinat? Ku i gjejn lekët një 20-vjeçar për një të tillë?

A janë përgjegjës prindërit e tyre? Po. Një 20-vjeçar është akoma në botën e ëndrrave, por një prind nuk mund të fluturojë..

Të dashur baballarë të pasur dhe me lekë, ju mund të shk ulni flokët, mund të ul ërisni, mund të bëni çfarë të doni.. fëmijet nuk i sillni më në j etë, më parë duhet t’i mendoni këto gjëra, më parë..

Të dashur të rinj, moshtarë të dy fëmijëve të mi, bëni kujdes, je ta është e shtrenjtë! Bëni kujdes, me një vit patentë nuk je shofer!

Bëni kujdes! Shpejtësia të v ret!
Bëni kujdes, jeni në lule të rinisë.. shijojeni.
Unë sot kam fr ikë. Ndërkohë që po shkruaja këto rreshta, dy aksi dente të tjera dhe dy jetë të h umbura.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *