‘Intimiduan Keisin, por vrānë një shpirt’! Sabiani i lënduār nga fjalët e banorëve


Lidhja e çifit mes Kejsit dhe Kristit ka sjellë përpl asje mes banorëve, për shkak të ndërhyrjes së tyre në marr ëdhënien e çiftit përmes fjalëve dhe mendimeve të tyre.

“Kanë qenë këta që i indimidonin te Keisi, se s’dua tua them emrat. Ndoshta edhe për interesat e tyre, pa e ditur se vr anë një shpirt jashtë, që isha unë…”, tha Sabiani.

Ai u shpreh se është ndjerë shumë i lën duar nga sjellja e banorëve ndaj marrë dhënies së Keisit dhe Kristit, dhe ishin fjalët e tyre dhe situata që rrodhi që e bëri të fu tej në Big Brother.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *