Gjykata e Lartë lë fυqi dënimin me 30 vite hᶒqje lirie për vrāsësin me pagesë Julian Sinanaj dhe 5 të pāndehurit e tjerë


Në dhomë këshillimi, Gjykata e Lartë la në fu qi dë nimin me 30 vite he qje lirie për Julian Sinanajn, pasi për shkak të statusit si dë shmitar i dre jtësisë, ai i shpëtoi bu rgimit të përjetshëm.

Dë nimi i dhënë në mars te vitit 2017 nga ish-Apeli për kr ime të rë nda ka mbetur në fu qi edhe për 5 të pa ndehurit e tjërë, Genis Mëhillaj 10 vite b urg, Albin Mexhaj 8 vite b urg, Ilir Karçini 5 vite burg, Ndriçim Gjokona 8 vite b urg, Marjon Mitro 8 vite bu rg.

Ndërsa për Andon Mëhillaj i cili ishte dë nuar me bu rgim të përje tshëm, gjykata e lartë ka pushuar çështjen pasi ai ndroi jetë në qeli në vitin 2020.

Julian Sinanaj tregoi se është paguar për disa ngjarje kr iminale ndërsa anëtarë e e tjerë të grupit e cilësuar edhe si banda e tri tolit vepronin në formën e grupit të strukturuar kr iminal.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *