Më nxorrën nga shtëpia pas 20 vitesh:/ 66-vjeçarja nga Laçi kërkon t’i h iqet pasaporta shqiptare: 6 vite pa një kr evat ku të fle


Arte Nikolla 66 vjeç , mes lo tësh kërkon nga kr erët më të la rtë të shtetit që t’i h eqin pasaportën shqiptare.

Pas kësaj kërkese në dukje ek streme, fsh i h en pë rpjekjet e saj të va zhdueshme për të pasur një shtëpi.

Nikolla thotë për te levizionin ‘Fa x Ne ws’ se ajo mbeti e pa str e hë në vitin 2017, pasi shteti mori hy rjen që ajo kishte në një pallat në Qytetin e Laçit, saktësisht te ish-sht ëpia e Ofi cerëve, për ta shn dë rr u ar në am bi e nt zy rash.

Ajo thekson se as okohe, ashtu si familjet e tjera në atë pallat, shpre sonte që të me rrte kr e di të bu të dhe të mos ng e le j rrugëve, por një gjë e tillë nuk ndodhi.

“Kam çuar 100 herë do kumentet e mia në bashkinë Kurbin, kam kryer shumë takime në ba nka, më l anë rrugëve”-thotë ajo. Asnjë in stitucion nuk i dha zgj i dh je, duke e lënë të mo shuarën prej 6 vitesh të pa st r ehë.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *