Mos humbim kohë/ Rama: Qeveria jep 5-10 mijë euro në dorë çdo shqiptari që…


Edi Rama prej kohesh ben thirje emigranteve shqiptar qe ndodhen ja shte që të kthehen në vendin e tyre teksa i ka premtuar se në rast se in vestojnë do të ma rrin bo nus 5-10 mijë euro grante.

Dhe ky eshte nje lajm i mire per te gjithe em igrantet shqiptar qe te in vestojne ne vendin e tyre. Lideri i P S-së tha se do të sj e llë tr ansformim të madh ekonomik siç ka ve pruar edhe Italia.

Kr yeministri Edi Rama tha se:”Ne kemi ve ndosur që gja të ma ndatit të 3-të do i ja p i m në do rë 5-10 mijë euro çdo shqiptari që vjen nga em igrimi për të ri nd ërtuar shtëpinë e gjyshërve, ose për të ngr o t u r një b iznes në ag ro-tu rizëm. Zhv i ll i mi i agr o tu r i z m i n në Shqipëri do të sj e llë tr ansformim të madh ek onomik siç ka nd o dh u r në Itali”.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *