Ministrja Balluku cudit te gjithe me de klaraten qe ben: Unë i laj rrobat e mia në 12 të natës kur …


Ministrja e En ergjitikës, Belinda Balluku, ka r eplikuar në Ku vend me një deputete të op ozitës, e cila i ri so lli në vë mendje kë shillat e ministres për ku rsim en ergjie, mes tyre edhe larja e rrobave me 30 gradë. Balluku ka bërë një re a g i m të as hpër dhe sf i du es nda j deputetes së PD.

“Jo po da rkë me ol igarkët, na ke mb ajtur pis htarin ti…Po ç’a i keni këto. Ma gj ej me video ku e kam de klaruar për la rjen e rrobave. Unë i laj rrobat e mia në 12 të natës kur më del koha. Ti bëj ç’të duash. De tyra ime është të ga rantoj fu rnizim me en ergji.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *