Fitoi mbi vd ekjen që kur lindi! 14 op eracione, he roi Leo: Do ngr ihem në këmbë


Sot në ‘A b c e Pasdites’ me Ermal Peçin u njohëm me hi storinë e Leart Hasanllarit, një 14 vjeçar in sp i ru es. Ai ka li ndur me një de formim të rr a llë kockash që quhet pa raplegi in fe r i o r im pe r fe c ta, për pa so jë e ka të pa mu nd u r të l ëvizë pa ka rrocën e tij.

Learti, ose ndr yshe Leo, është një fëmijë i da shu r ua r pas a rtit e dë shiron që në të ar dhmen të bëhet ak tor. Me rr ëfimin e hi storisë së tij të shkruar në një mo no l og të in terpretuar nga vetë ai, ka prekur shumë njerëz.

I shoqëruar nga e ëma në studion e Ermal Peçit, Leo tha se i sa po li n dur ka pr e k ur gi shtin e mamit fo rtë dhe prej asaj dite e quan atë he roinë.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *