Nëna i br aktisi pasi babai ndërroi jetë, vëlla e motër bëjnë apelin dri thërues


Stejsi dhe Besjada janë vetëm 16 dhe 14 vj eç por bëjnë një jetë ndryshe nga bashkëmoshatarët e tyre. Tre vite më parë babai i ndërroi jetë, duke e lë në familjen në

kushte tepër të vë shtira. Por h allet për motër e vëlla nuk do të mbaronin me kaq.

Para 3 muajsh nëna i br aktisi, duke i lënë të v etëm dhe të rr ënuar duke shk ëputur çdo kontakt me ta. Besjada jeton në fshatin Trashovicë në Gramsh së bashku

me gjyshin e s ëmurë, në një shtëpi gati të rr ënuar dhe pa asnjë kusht. Të ardhurat e vetme vijnë nga pensioni i gjyshit prej 100 mijë lekë të vjetra. Ndërkohë,

Stejsi qëndron në konvikt në Elbasan, ku vazhdon shkollën e mesme profesionale për elektricist.

Mes vë shtirësive të shumta, ai ka zgjedhur ta vazhdojë sepse babai i la a manet të kishte një zanat. Por, nga kushtet e k ëqija ai rr ezikon ta Iërë shkollën. Janë dy

fë mijë të cilët janë krejt të vetëm dhe kanë n evojë u rgjente për ndihmë.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *