E Pa Të Dashurën Në Bllok Me Një Tjetër Dhe Kuptoi Se E Kishte Gënjyer, Djali I Bën Atë Që Se Priste Kurrë


Duket se ditët e sotme është mjaft e vë shtirë që të gjesh dikë besnik, ose dikë që mund t’i besosh plotësisht. Dhe këtë në fakt e tregojnë edhe rastet e shumta të sk e nave të xh.e lo zizë që çojnë në z.ënka nga më të nd.ryshme dhe më keq akoma, deri në tr a.dhti.Rasti i mb.ërritur ditën e sotme në reda.ksinë e meganews.al është një rast tra dhtie i kohëve të sotme, ku gë njeshtra mbiz.otëron mbi bazën e sinqeritetit.

Rastin e mëposhtëm ne nuk mund ta gjy.kojmë vetëm në atë se çfarë protag.onisti na ka shkruar, një i ri nga Tirana, por his.toria që ai tregon dhe bise.dat e dërg.uara thonë fiks se kemi të bëjmë me një rast tra d.htie. Dj.ali tregon se si rastësisht mbrëmjen e sotme, teksa po pinte kafe në Bll.ok, sheh duke dalë nga makina e dashura e tij së bashku me një vajzë dhe dy djem.

I sh.ta ngur dhe në pamundësi për të mos re.a.uar në moment, kur e sheh të përqafuar të dashurën me dikë tjetër, ai vendos që t’i bëjë “lojën e fundit”. Pasi e telefonon dhjetëra herë dhe ajo nuk i përgjigjet, djali vendos që t’i shkruajë. Në atë moment, vajza reagon duke i kër.kuar ndjesë dhe duke i thënë se ishte në dush.Duke e ditur të vërtetën dhe i th.y..er për f.aktin se ajo e gë nje.u djali i thotë se ka ardhur në sht.ëpinë e saj, shkruan meganews.al.

Menjëherë vajza sajon gënje.shtrën e radhës duke i thënë se i kanë ardhur prindërit.Në momentin që ai i thotë se ar.riti te shtëpia dhe po ng.jitet lart, vajza vendos që të fikë cel.ularin.Është pi.kërisht momenti kur i riu ka vendosur që të shkojë t’ia pl.a.së të vërtetën në sy… dhe si ka r.eaguar vajza?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *