Babai i tre fëmijëve habit gjithë Dynjanë, Shkon në punë me fund Të Ngushtë E Majë Takave: Më Pëlqen Sepse…


61-vjeçari amerikan që jeton në Gjermani tregon stilin e tij të çudi tshëm në Instagram dhe ka mbi 50,000 ndj ekës. Katër vjet më parë, Mark Bryan, një amerikan që je ton dhe punon në Gjermani , filloi të mbante veshje të grave në pub lik dhe që atëherë ka shfaqur me krenari stilin e tij të çu ditshëm në punë, pazar dhe në të gjitha përgjegjësitë e tij shoqërore.

Menaxheri 61-vjeçar i inxhinierisë së robotikës, i cili është i martuar dhe ka tre fëmijë, kombinon fundet e grave dhe takat e larta me këmisha për burra pothuajse çdo ditë, një pamje androgjene që është bërë marka e tij tashmë.

Brian foli për Bored Panda se si filloi dashuria e tij për veshjet e grave, çfarë probl emesh krijon pamja e tij e paz akontë në je tën e tij të përd itshme dhe pse ai nuk pranon të respektojë stere otipet që shoqërojnë të dy gjinitë dhe kanë të bëjnë me modës.

Siç shpjegoi 61-vjeçari, hera e parë që ai provoi taka të larta ishte në kolegj, kur e dashura e tij e atëhershme e kë rkoi ti vishte para se të vallëzonte me të. Kur kjo veshje u bë pjesë e rutinës së tij të përditshme, Brian krijoi një llogari në Instagram për të nd arë pamjen e tij të prefe ruar me ndje kësit e tij.

61-vjeçari rregullisht poston foto të tij me funde elegante në një vijë të ngushtë, të kombinuara me kë misha për burra dhe këpucë për femra me takë të l artë.

Në profilin e tij, Brian e përshkruan veten si “një burrë me në një martesë të lumtur, që i pëlqen Porsches, gratë e bukura dhe përdorimi i fundeve dhe takave të larta në paraqitjet e tij të përditshme” . Brian i tha BoredPanda se arsyeja pse ai vishet kështu është “sepse ai mundet” dhe pretendoi se ai gjithmonë admironte gratë me këtë pamje, sepse sipas mendimit të tij ato nxje rrin një dinamizëm të veçantë .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *