6-vjeçari humb jétën nga së mundja e keqe, por para se të jepte shplrt la një letër për prindërit: Mos qani për mua…


Leland Shoemake n dërroi j etë kur ishte vetëm 6 v jeç prej një së mundje të k eqe. Por para se të i kte nga kjo b otë djaloshi i b ukur shkroi një letër për prindërit e tij në mënyrë që ata të q eshin pasi ai të kishte i kur nga kjo botë.

Prindërit e tij u kthyen në shtëpi, pasi ai h umbi j etën dhe në dhomën e tij teksa bëheshin gati për fu nera lin gj etën një letër. Ishte babai ai në fakt që e gj eti letrën.
Ai qau me të madhe kur e pa dhe v rapoi drejt gruas së tij për t’i treguar se çfarë kishte gj etur në dh omën e djalit të tyre. Në letër ai k ishte shkruar:

Unë do të jem gj ithmonë me ju mami dhe babi. Mos q ani për mua, mos h arroni që do u shikoj nga qielli dhe dua që të q eshni për mua. Unë atje ku do jem nuk do kem më dhi mbje. Do jem mirë.”

Nëna e tij thotë se djali e saj ishte një f ëmijë shumë i ve çantë dhe se ajo letër që ai kishte I ënë për ta ia ka shuar pak hi dhë rimin që ka në shpirt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *