1000 franga dënim, kushdo që mbulon fytyrën në Zvicër


Këshilli Federal shprehë dëshirë që të zbatojë nenin kushtetues për ndalimin e mbulimit të fytyrës me një ligj të ri.

Ndryshe nga sa u sugjerua në konsultim, gjoba duhet të jetë maksimumi 1,000 franga në vend të 10,000 frangave. Kështu Këshilli Federal po merr parasysh kritikat se kjo gjobë maksimale është jo proporcionale. Pasi që kjo gjë është e re.

Ky ligj parasheh disa përjashtime

Megjithatë, ligji sjell me vete edhe disa përjashtime: ndalimi i mbulimit të fytyrës nuk zbatohet në aeroplanë apo në ambientet diplomatike dhe konsullore.

Fytyra gjithashtu mund të mbulohet në vendet e adhurimit dhe në vende të tjera të shenjta. Gjithashtu, mbulimi i fytyrës mbetet i lejuar kur ka arsye shëndetësore që kërkojnë siguri, kushtet klimatike ose zakonet lokale. Lejohet gjithashtu për shfaqje artistike dhe argëtuese dhe për qëllime reklamimi.

Sipas dispozitës kalimtare të nenit kushtetues për ndalimin e mbulimit të fytyrës, Këshilli Federal duhet të hartojë legjislacionin zbatues brenda dy viteve nga referendumi i 7 marsit 2021. Duke dërguar mesazhin në Kuvend më 12 tetor 2022.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *