MOS KALO PA I URUAR KËTO MOTRA / Iindën në një trup të vetëm dhe nuk pranuan të ndahen, dy motrat siameze janë mësuese sot: Me vullnet të mirë të gjithë …..!


Iindën në një trup të vetëm dhe nuk pranuan të nd ahen, dy motrat siameze janë mësuese sot: Me vullnet të mirë të gjithë punët arrihen…..!

Historia e Abby dhe Britanny është e jashtëzakonshme. Ato lindën si dy motra në një trup të vetëm. Dy binjaket kanë një histori aq të veçantë.Abby dhe Britanny Hensel janë të pandashme dhe kjo është në kuptimin e plotë të fjalës.

Edhe pse në një trup të vetëm, ato ia dolën të shkolloheshin dhe të jetonin normalisht


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *