Koha e keqe rrëzoi pemën 2000 vjecare, ajo çfarë gjetën mes rrënjëve la pa fja lë një popull të tërë(Foto)


Natyra zakonisht na fr ikëson me fuqinë e saj. Njerëzit që kanë përjetuar një tërmet, uragan apo fatk eqësi tjetër natyrore, e dinë këtë vetë.

Por shpesh, ngjarje dhe fat keqësi të tilla zbulojnë gjëra të mahnitshme, nga të cilat ne gjithmonë mund të mësojmë diçka të re dhe shumë tërheqëse…

Në fshatin irlandez Kolluni të County Sligo (Irlanda Veriore) shpër theu një stuhi shumë e fortë që rrëzoi një ah madhështor 200-vjeçar, shkruan meganews.al.

Surpriza e njerëzve ishte kur midis rrënjëve të pemës së p rerë gjetën një skelet njerëzor … të ndarë në gjysmë. Këmbët e skeletit ishin në tokë, ndërsa pjesa e sipërme e trungut ishte ngatërruar në rrënjë.

Arkeologët vendas kanë përcaktuar se ky v arr i pazakontë i përket një të riu nga 17 deri në 20 vjeç, i cili vd iq nga një vde kje e dh u nshme midis 1000 dhe 1200 vjet më parë, shkruan meganews.al.

Shkencëtarët gjithashtu arritën të përcaktojnë se i ndjeri kishte shumë pl agë në duar, këmbë dhe brinjë, të cilat ndoshta i ishin shkaktuar me th ikë ose me shpatë.

Fatkeqësisht, nuk ka gjasa që ajo që ndodhi në atë vend të mund të përcaktohet kaq shumë vjet më vonë: nëse i riu vd iq në një betejë ose për shkak të ndonjë konf likti që çoi në një lu ftë.

Kjo është se si Natyra, herë pas here, hap velin e së kaluarës para nesh. Fatkeqësisht, ne nuk jemi gjithmonë në gjendje të marrim një vizion të qartë për atë që ndodhi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *