91-vjeçarja shqiptare që “ lë shtatzënë” gratë: Edhe gjinekologët kanë sjellë grate e tyre, ja cfare u ben


Halime Krasniqi është një 91-vjeçare nga Drenica e Kosovës, e cila që në moshën 14 vjeç ka nisur “zan tin” e tr ashëguar nga nëna e saj që të “lërë shta tzënë” gr atë. E ëma e ka mësuar që 8 vjeçe, por ka nisur që ta pr ktikojë më vonë.

Tek nënë Halimja shkojnë shqiptarët nga të gjitha trojet shqiptare dhe jo vetëm, madje edhe të huajt. Madje veç së mundjes së k ncerit, e moshuara kuron çdo gjë tjetër prej 78-vitesh pa medi kamente farmaceutike.

Nuk ka bërë kurrë ab rte, përjashtohen rastet kur fë mija ka nd rruar je të që pa lindur. Në kohën e luf tës ka ndihmuar shumë gra për të sj ellë në jetë fëm ijët. Fam iljarët e Halimes thonë se gr atë e moshave të ndr yshme vijnë që në orët e para të mëngjesit për të zënë radhë.

Nënë Halimja ishte e në një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin “Shqipëria Live” për të treguar eksperiencën e saj. Duke qenë se e kishte të pamundur të fliste vetë për shk ak të moshës, ishte një i afërm i saj që tregoi his torinë e 91-vjeçares.

Sipas tij, në momentin që ajo pr ek barkun e një gr uaja, ajo kupton nëse ka apo jo vezore. Madje ai shtoi se e moshuara ndihmon gr atë që të lindin djem. Ai shtoi se mjekë gji n kologë kanë dërguar gratë apo vajzat e tyre te nënë Halimja.

“Kur t’ua vendosë duart në bark, kur u bën fizi oterapi, ajo e di 100 për qind a ka apo jo vezore një grua. Shumë aparatura të sofistikuara nuk e zbulojnë këtë. Shumë gra dalin duke q rë, pasi nuk munden të bëjnë fë mijë. Është një te rapi shumë interesante dhe shumë e vlefshme. Ja rregullon mi trën, e pastron përmes disa medikam enteve (jo tamam il açe), janë disa hoje të bletëve që i avullon. Kjo përdor vetëm hojet e bletëve.

Na shqiptarët kemi dëshirë me pas vetëm djem, e kur kanë shumë vajza, ata duan djem. Nënë Halimja me dorën nga ana e djathtë bën të mundur një gjë të tillë. E 95 për qind lindin djem. Edhe mjek gjine kolog kanë sjellë gr atë dhe vajzat e tyre. I shp ëton edhe nga d shtimet, nuk i lejon që të hu basë fë mijët.

I pyetur nëse ajo merr para për një gjë të tillë, ai tha se gjithçka e bën në mënyrë humanitare dhe njerëzit lënë para vetëm nëse duan ata.

“Si para lu ftës, pas lu ftës e ka në mënyrë humanitare. Por njerëzit sipas vullnetit lënë para, ajo nuk ka caktuar kurrë çmim. Ka shumë që nuk i lënë asgjë, nuk është se fiton shumë.Nuk mba jmë shënime se sa gra ka ndihmuar, por me qindra e mijëra i ka sh ruar. Shumë gra i ka bërë nëna”, tha i afërmi i saj.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *