Zbulohet arsyeja e fortë pse shumë femrave u pëlqen ky veprim i “pistë” gjatë marr****nies


Sh uplaka b*th ëve ndodh spontanisht gjatë marrë dh ënies, është shumë e kë.naqshme. Por si ka mundësi që pëlqehet kaq shumë? Shpjegimet janë të shumta, dhe disa prej tyre i kanë rrënjët në shkencë.

“Journal of Neuroscience”, për shembull, ka vënë në dukje se si dh.imbja dhe kën.aqësia kanë si emërues të tyre të përbashkët dopaminën, një lëndë kimike që prodhohet në përgjigje të dy stimujve.

Në anën tjetër, një shu.plakë në të pasme mund të ndihmojë për ta bërë marrëdh..ënie më i.ntensive dhe të këndshme, sepse sjell një fluks në rritje të gja.kut në zonën e të pas.meve, shumë afër me atë të or.ganeve gj.enitale, duke rritur ek.sitimin, shkruan Shkodranews.

Nga pikëpamja psikologjike, megjithatë, “spanking” ka të bëjë edhe me dinamikën e dorëzimit dhe të dom.inimit, duke e bërë in.timitetin më in.triguese.

Përveç duarve, ekziston një gamë e gjerë lodrash s e k***le për të kryer këtë praktikë, si për shembull, k amxhikët e butë prej lëkure, shkruan Shkodranews. Për këto arsye, “sp.anking” mund të jetë e kë.naqshme në të njëjtën masë si për burrat, ashtu dhe për gratë.

Gjëja e rëndësishme është që, për të dy, të ketë besim, respekt dhe pëlqim reciprok, shkruan Shkodranews. Në praninë e këtyre elementeve, edhe një go ditje e mirë në të p.asme mund të japë shumë kën.aqësi në dhomën e gjumit.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *