A quhet nënë kjo? Gruaja u merr jᶒtën dy fëmijëve të vegjël sepse donte të bënte qejf


Një a ks ident i shkaktuar nga idi otësia ka rezultuar fa tal për dy fëmijë të mi tur në Britaninë e Madhe, pasi ata kanë hu mbur je tën në vend. Automjeti ku Smaller, 10 vjeç dhe 4-vjeçarja Lilly ndodheshin po drejtohej nga nëna e tyre, 35-vjeçarja, Mary McCann, dhe ata po ktheheshin nga një ditëlindje.

Makina u përpl as me një kamion, ndërsa fëmijët nuk kishin vendosur as rripat e sigurisë. Nga ana tjetër, sipas “The Sun”, nëna e papërgj egjshme po ngiste me shpejtësi 115 km/h në një korsi ku shpejtësia e Iejuar ishte 95 km/h.Dhe më e keqja ishte se McCann drejtonte mjeti ne de hur, teksa pas testit të aIkooIit ajo rezuItoi se kishte një sasi prej 98 mg aIkooI për 100 ml gjak, ndërsa kufiri Iigjor është 80 mg.

McCann u arratis për një javë dhe nuk u paraqit në Gjykatë për tu përbaIIur me drejtësinë pas funeraIit të fëmijëve të saj, ndërsa tani është është dë nuar me 4 vjet pasi u dekIarua fa jtore për ngjaarjen në fjalë. Ajo gjithashtu u nd alua të drejtonte makinën për shtatë vjet e dy javë.

Kjo ngjarje ka nde zur një debat të madh në rrjet, ku ka de nga ata që kërkojnë dënime më të mëdha për raste të tilla. Ndërsa të tjerë shtojnë se prindër që janë probI ematikë në timon t’iu hiqet e drejta e prindërimit, pasi pasojat më të mëdha në këtë rast bien direkt te fëmijët.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *