E ka zbuluar i biri, ky është amaneti që la Enver Hoxha 9 ditë para se të jepte shpirt: Më tha ruaj…!!!


Djali i ish-udhë heqësit kom unist Enver Hoxha ka rrë fyer amanetin e fundit që i dha babai i tij 9 ditë para se të vdi ste.Sokol Hoxha thotë: Nuk di ta them me saktësi. Ndoshta për zgjedhjet e drejta që kisha bërë në jetë, gjë që ma ka thënë disa herë.

Më vjen keq që nuk i jam hapur, madje kur ai më është hapur, unë i jam mby llur”.Po ashtu, Sokoli thotë se Enveri kishte pikë të do bët nusen e tij, Lilianën dhe kjo gjë kishte shka ktuar shqe tësim në familjen Hoxha.

Ai thotë: Vërtet e ka pasur pikë të do bët. Këtë e them jo se është gruaja ime, por ai ma ka the ksuar disa herë. Ndoshta se Liliana ishte vajzë populli me cilësitë e veta që ai ia vlerë sonte aq shumë, si ndj eshmëria, idealizmi dhe mosp ajtimi me padr ejtësitë”.

Sokoli tregon amanetin qe i la Enveri 9 ditë para se te v diste. Sokoli thotë: Tetë apo 9 ditë para se të v di ste, amaneti i tij ishte të ruheshim dhe sidomos të ruaja Lilianën. Ma ka thënë tr oç: “Ruajuni dhe sidomos ruaj Lilianën”.Pyetur se “ǒdo të thoshte me ruajunin”?, ai pergjigjet: Siç kishte kuptuar qël limin ku ndër atij vetë muajt e fundit të jetës, kishte kuptuar sidomos qël limin ku ndër nesh.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *