Pjesetarja e Njësisë Speciale të Kosovës duke monitoruar dhe kujdesur për situaten në veri të Kosovës


Edhe pas orëve të gjata duke qëndruar në zonat e rrezikshme, pozitiviteti i shprehur nga gjuha e trupit tregon dashurinë për atdheun. Respekt për të gjitha gratë dhe burrat në këte detyrë të shenjtë. Pjesetarja e Njësisë Speciale të Kosovës duke monitoruar dhe kujdesur për situaten në veri të Kosovës

Edhe pas orëve të gjata duke qëndruar në zonat e rrezikshme, pozitiviteti i shprehur nga gjuha e trupit tregon dashurinë për atdheun. Respekt për të gjitha gratë dhe burrat në këte detyrë të shenjtë. Pjesetarja e Njësisë Speciale të Kosovës duke monitoruar dhe kujdesur për situaten në veri të Kosovës

Edhe pas orëve të gjata duke qëndruar në zonat e rrezikshme, pozitiviteti i shprehur nga gjuha e trupit tregon dashurinë për atdheun. Respekt për të gjitha gratë dhe burrat në këte detyrë të shenjtë. Pjesetarja e Njësisë Speciale të Kosovës duke monitoruar dhe kujdesur për situaten në veri të Kosovës


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *