Drejtoresha e shkollës: “Vajzat të mos vijnë me midis cuIIak e GJ0KSIN jashtë!”


Vajzat të mos vijnë me midis c ullak e gj oksin jashtë”. Është kjo porosia dhe urdhëri që përgjegjsja për arsim në gjimnazin “Kiril Pejçinoviq” në Tetovë, Ilvije Ziberi Jashari, ua ka dhënë kolegëve të saj në grupin e tyre në viber, përcjell Flaka.

Kjo porosi ka arritur deri te “Mollëkuqja” përmes burimeve jo zyrtare, me sh qetësimin se t rupi i vajzave të mitura vazhdon të s ek sualizohet dhe objektivizohet ende në shkollat tona. Ky urdhër është ende më i pakuptimtë për vetë faktin që vajzat dhe djemtë në këtë gjimnaz paguajnë me para nga xhepi i tyre uniformat që ua mbulojnë plotësisht veshjen.

Kjo është porosia e plotë:

Vajzat të mos vijnë me midis c ullak e gj oksin jashtë”. Është kjo porosia dhe urdhëri që përgjegjsja për arsim në gjimnazin “Kiril Pejçinoviq” në Tetovë, Ilvije Ziberi Jashari, ua ka dhënë kolegëve të saj në grupin e tyre në viber, përcjell Flaka.

Kjo porosi ka arritur deri te “Mollëkuqja” përmes burimeve jo zyrtare, me sh qetësimin se t rupi i vajzave të mitura vazhdon të s ek sualizohet dhe objektivizohet ende në shkollat tona. Ky urdhër është ende më i pakuptimtë për vetë faktin që vajzat dhe djemtë në këtë gjimnaz paguajnë me para nga xhepi i tyre uniformat që ua mbulojnë plotësisht veshjen.

Kjo është porosia e plotë:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *